Meillä on oikea avain sille tarkoitettuun lukkoon.

Konsultointi

KONSULTOINTI & ASIANTUNTIJA-PALVELUT

Osaavat ihmiset

Toi­nen ve­li Oy tar­jo­aa asian­tun­ti­ja­pal­ve­lui­ta, ku­ten tie­to­tek­ni­siä sel­vi­tyk­siä tai oh­jel­mis­to­ke­hittäjiä työsken­te­lemään osak­si tii­miänne.

Avain­sana­ympyrä

PHP

Lean

jQuery

JavaScript

Agile

versionhallinta

CSS3

HTML5

Ketterät menetelmät

Scrum

WordPress

Drupal

MySQL

PostgreSQL

Käyttäjäkeskeinen suunnittelu

Responsiivinen suunnittelu

Apache

git

Natsaako?

Jos avain­sa­naym­pyrästä löytyy oi­kei­ta buzzwor­de­ja, ky­sy lisää. Lis­tal­la on osaa­mis­tam­me asiois­ta vain muu­ta­ma. Ky­symällä var­mis­tat oman avain­sa­nao­su­vuu­te­si!

Kiinnos­tuitko

Ota rohkeasti yhteyttä, kerromme mielellämme lisää

Kerromme mielellämme lisää palveluistamme, eikä kysyminen maksa mitään.
f