Tietosuojaseloste

Toinen veli Oy kerää henkilö­tietoja asiakkaistaan, mahdollisista asiakkaistaan, muista yhteis­työ­kumppaneistaan ja työn­hakijoistaan. Lisäksi yhtiö kerää tietoja niistä henkilöistä, jotka haluavat vastaanottaa viestintää Toinen veli Oy:ltä.

Tietoja kerätään, jotta yhtiö voi vastata kyselyihin, tarjota palveluitaan sekä käsitellä vastaanottamiansa työ­hakemuksia. Käytämme koti­sivuillamme lisäksi erilaisia analytiikka­työkaluja, jotta voimme kehittää sivustoamme ja saada tarkempaa tietoa kävijöistämme.

Tieto­suoja-asioihin suhtaudumme vakavasti ja tietoa keräämme siksi, että voimme ylipäätään toimia. Tässä tieto­suoja­selosteessa kerromme tarkemmin, mitä tietoja keräämme ja miten niitä käsittelemme.

Rekisterinpitäjä

Toinen veli Oy
Kutojantie 6-8
02630 Espoo
Y-tunnus 2409993-0

Yhteyshenkilö

Kalle Kuronen

+358 9 4282 7603

Keräämämme tiedot ja niiden käyttötavat

Asiakkaamme, yhteistyökumppanimme ja muut
Keräämämme tiedot

Mikäli olet asiakkaamme tai haluat muutoin olla meihin yhteydessä, voimme kerätä ja käsitellä seuraavia tietoja sinusta:

 • Nimi ja yhteystiedot
 • Organisaatiosi tiedot ja asemasi organisaatiossa
 • Yhteydenpitosi kanssamme sekä mahdolliset muistiinpanot ja muut tarpeelliset tiedot
 • Laskutustiedot ja tiedot tilatuista palveluista
 • Tiedot lähettämästäsi yhteydenottopyynnöistä, tarjouksista tai muista vastaavista
 • Sekä yllä olevien tietojen perusteella luodut tiedot
Tapamme käsitellä näitä tietoja

Käsittelemme yllä olevia tietoja

 • hallitaksemme asiakas- ja/tai yhteistyösuhdetta sinun ja Toinen veli Oy:n välillä
 • Käsitelläksemme meille lähetetyt viestit ja pyynnöt
 • Tarjotaksemme palveluitamme ja varmistaaksemme niihin liittyvät toimeksiannot
 • Mainostaaksemme palveluitamme ja pitääksemme yhteyttä sinuun
 • Analysoidaksemme, suunnitellaksemme ja kehittääksemme omaa toimintaamme ja/tai palveluitamme.

Mikäli pyyntösi käsittely tai palveluidemme tarjoaminen edellyttävät tietojesti jakamista kumppaniyrityksemme kanssa, voimme jakaa tietosi sellaisen yrityksen kanssa. Muissa tapauksissa emme jaa yllä olevia tietoja muille osapuolille, ellei laki tai viranomaismääräys sitä edellytä.

Työnhakijat
Keräämämme tiedot

Vastaanotamme työhakemuksia monin eri keinoin, tyypillisimmin sähköpostitse. Mikäli haet meille töihin, keräämme ja käsittelemme sinua koskevia tietoja, jotka voit antaa hakemuksen yhteydessä tai jotka voimme kerätä myöhemmin rekrytointiprosessin aikana. Näitä tietoja voivat olla:

 • Nimesi ja yhteystietosi
 • Varsinainen työhakemus, CV ja muut tiedostot tai tiedot, jotka lähetät meille työnhakuusi liittyen
 • LinkedIn-profiili
 • Ammatilliset taidot ja kiinnostuksen kohteet
 • Omat muistiinpanomme, jotka ovat syntyneet haastatteluissa, keskusteluissa tai muussa yhteydenpidossa
 • Mahdolliset muut relevantit tiedot, kuten suosittelijan antamat tiedot
Tapamme käsitellä näitä tietoja

Yllä olevia tietoja käsittelemme vain hakemuksesi käsittelyyn ja pitääksemme yhteyttä rekrytointi­prosessin aikana. Tietojasi ei luovuteta muille osapuolille, ellei lainsäädäntö tai viranomaismääräys sitä vaadi.

Saamme sinua koskevat tiedot sinulta itseltäsi, tarjoamiemme palveluiden kautta tai käymämme yhteydenpidon perusteella. Voimme myös saada tietoja muista julkisista lähteistä (kuten organisaation laskutustiedot organisaation verkkosivuilta).

Henkilötietojen käsittelyn perustuu oikeutettuun etuun ja Toinen veli Oy:n ja sinun väliseen yhteyteen, kuten työnhakuun, tarjoamiimme palveluihin tai yhteydenottopyyntöönne.

Evästeet ja analytiikka
Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Lähtö­kohtaisesti tietoja ei siirretä EU- tai ETA-alueen ulko­puolelle. Pyrimme aina käyttämään palvelin­ympäristöjä, jotka sijaitsevat Suomessa tai muualla EU:n alueella.
Emme myy tai välitä henkilö­tietoja eteen­päin. Sisäisesti käyttämämme palvelut ovat kaikki sitoutuneet noudattamaan EU:n tieto­suoja-asetusta ja käsittelemään tietoja turvallisesti.

Tietojen säilyttäminen

Työn­hakijoita koskevat tiedot tallennamme kolmeksi vuodeksi eteen­päin aina siitä hetkestä, kun olemme viimeksi olleet yhteydessä työn­hakijaan tai työn­hakija meihin.
Asiakkaittemme, yhteistyökumppaneidemme ja muiden kontaktien tiedot tallennamme niin kauaksi aikaa kuin tietojen katsotaan olevan tarpeellisia kyseistä käsittelytarkoitusta varten.
Arvioimme säännöllisesti tietojen tarpeellisuutta ja poistamme tarpeettomat tiedot.

Mitä oikeuksia sinulla on

Tietosuoja-asetuksen nojalla sinulla on oikeus sinua koskevaan tietoon. Käytännössä se tarkoittaa seuraavia asioita:

 • Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä tietoja sinusta on tallennettu.
 • Sinulla on oikeus pyytää sinusta tallennettujen henkilötietojen korjaamista.
 • Sinä saat vaatia sinusta koskevan henkilötiedon poistamista rekisteristämme.
 • Voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli uskot, ettei meillä ole oikeutte käsitellä tietojasi tai uskot meidän käsitelleen tietojasi lainvastaisesti.
 • Silloin kun tiedot ovat sinun toimittamiasi ja tietojen käsittely perustuu sopimukseen tai suostumukseen, sinulla on oikeus siirtää tiedot johonkin toiseen järjestelmään.
 • Sinulla on myös oikeus kieltää sinuun kohdistuva suoramarkkinointi tai pyytää rajoitus kiistanalaisen tietojen käsittelyyn, kunnes asia saadaan ratkaistua.
 • Sinulla on oikeus tehdä valitus henkilötietojesi käsittelystä valvovalle viranomaiselle, eli tietosuojavaltuutetulle.

Vastaanotamme näitä pyyntöjä sähköpostitse.

Tietojen suojaaminen

Olemme tarkkoja tietoturvastamme ja kaikkia keräämiämme tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Pääsy tietoihin annetaan vain niille Toinen veli Oy:n työntekijöille, joilla on työtehtävänsä hoitamiseksi oltava pääsy tietoihin. Tietoihin pääsevät nekin henkilöt käsiksi vain henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin salasanoin ja salattuja tiedonsiirtomenetelmiä käyttäen.

Mikäli ulkoistamme henkilötietojen käsittelyn, teemme asianmukaiset sopimukset palveluntarjoajien kanssa ja varmistamme, että Toinen veli Oy:n henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti sekä tämän selosteen ja soveltuvien lakien mukaisesti.