Asiantuntijamme,

olkaa niin hyvät.

Täyden Pakin Toinen veli

Full Stack -osaaja, eli ohjelmisto­kehityksen kokonais­guru.

Full Stack -osaaminen meinaa sitä, että hallitsee frontend- ja backend-kehityksen hyvin ja vieläpä yhdistää nämä tietokantoihin. Meidän Full Stack -osaajamme hallitsee vielä pikkuisen enemmän ja, onkin mielestämme vahva ohjelmisto­kehityksen kokonais­guru tai tuttavallisemmin Täyden Pakin Toinen veli.

Mihin se sopii?

Full Stack -osaaja pystyy meidän määrityksemme mukaan rakentamaan verkko­palvelun, julkaisemaan sen verkkoon ja vieläpä hienosäätämään sitä, jos tarve vaatii. Silloin kun organisaatio on pieni tai tehdään pienempiä ohjelmisto­projekteja, on Täyden Pakin Toinen veli oiva valinta.

Fronttiveli, eli frontend-kehittäjä

Frontend-kehitys, eli siis verkko­sovelluksen käyttäjälle näkyvän osan pikselin­tarkka rakentaminen.

Frontti- tai frontend-kehitys tarkoittavat sitä, että verkko­sovelluksen käyttö­liittymästä rakennetaan visuaalisesti kaunis ja käyttö­kokemukseltaan (UX) suora­viivainen.

Mieluiten Fronttiveli tuottaa toimivaa tavaraa hyvän UI designin pohjalta, mutta jos käytössä on vain suuntaviivat graafisesta ohjeistuksesta, niin lopputuloksena syntyy silti hyvän­näköinen käyttö­liittymä.

Projekti­päällikkö / Scrum Master

Puhetta on paljon itse­ohjautuvista tiimeistä, yksittäisen kehittäjän vastuun­otosta ja hyvä niin. Projekti­päällikkö pitää kuitenkin projektin langat käsissään ja varmistaa, että kehitettävä loppu­tulos on asiakkaan kannalta paras mahdollinen.

Ketterän kehityksen moni­taituri.

Olemme tottuneet työskentelemään ketterillä menetelmillä. Se tarkoittaa lyhyesti selitettynä sitä, että projekti jaetaan pienempiin 2-3 viikon mittaisiin osa­projekteihin (sprintteihin) ja tavoitteet asetetaan aina sprintti (eli osa­projekti) kerrallaan. Projekti­päällikön tehtävä on pitää huolta siitä, että tuote­omistajalle (Product Owner) luodaan mahdollisimman suurta arvoa jokaisessa osa­projektissa. Se tarkoittaa asioiden tekemistä oikeassa järjestyksessä, mutta myös sitä että sprinttien aikana annetaan tiimille työrauha.

Mihin se sopii?

Projekti­päällikkö on vastuussa projektin läpiviennistä. Hän vastaa toisaalta siitä, että projekti pysyy aika­taulussa, mutta myös siitä, että ohjelmisto­projektissa tehdään oikeita asioita. Hän toimii kehittäjä­tiimin ja tuote­omistajan väli­maastossa varmistaen myös sen, että kehitys­tiimi saa pyrähdysten ajan työskennellä rauhassa.

UX VELI, siis UX/UI Design

UX VELI tässä vaan terve!

Yrityksessämme on ollut pitkään sisäisessä käytössä motto mikä tahansa on mahdollista. Kun asiakas on kysynyt, voidaanko tämä tehdä näin, on vastauksemme aina ollut tottakai se voidaan, mutta onko siinä järkeä?

Teknisesti olemme ainakin toistaiseksi voineet todeta minkä tahansa pyynnön tai ehdotuksen olevan mahdollinen toteuttaa, mutta se ei aina ole järkevää.

Järkevyyden ja tarpeellisuuden arviointi on tärkeä osa työtä

Joskus pyyntö on järjetön, koska sillä pyritään automatisoimaan jokin vanhentunut liike­toiminta­prosessi, joka olisi järkevämpää ajatella kokonaan uusiksi. Joskus pyyntö on järjetön siksi, että se sotkee ohjelman muuta käyttö­logiikkaa ja joskus taas siksi, että muutos tuottaa kustannuksia siitä saatavia hyötyjä enemmän.

Looginen ja helppo käyttö­liittymä on vain loppu­tulos

Aina aika-ajoin törmää täydelliseen käyttö­kokemukseen ja siitä löytää asioita, joita ei edes ole osannut toivoa. Useimmiten toimiva käyttö­liittymä jää kuitenkin huomaamatta, koska käyttäjä ei joudu kiinnittämään siihen huomiota.

Todellisuudessa hyvä käyttö­kokemus on kuitenkin aina syntynyt hyvien suunnitelmien ja lukuisten kokeilujen summana. Ja senhän UX VELI osaa.