Softa, äppi, sovellus, järjestelmä.

Sinulla on business case. Me voimme toteuttaa sen.

Ohjelmistoprojektit

Onko teillä tarve omalle sovellukselle, toiminnanohjausjärjestelmälle tai integraatiolle kahden tai useamman järjestelmän välillä?

Toinen veli Oy tarjoaa ketterän ohjelmistokehityksen mukaisesti toteutettuja ohjelmistoprojekteja, joilla teemme tarvitsemanne softan, äppin, sovelluksen tai järjestelmän juuri teidän tarpeisiinne.

Ketterää ohjelmistokehitystä

Olemme paketoineet erilaisia tarpeita palvelevia kokonaisuuksia, joita on helppo myös yhdistellä. Suosittelemme, että liikkeelle lähdetään aina meidän design-projektista, jossa hiotaan rakennettavan ohjelmiston vaatimuksia ja tehdään myös tarvittavia rajauksia.

Design-projekti

Asiakkaan kannattaa olla aktiivisesti mukana

Ketterässä ohjelmistokehityksessä oleellista on oppia prosessin aikana ja kyetä vaihtamaan suuntaa tarvittaessa nopeastikin. Asiakkaalla on aina päätösvalta vaatimusten priorisoinnista ja onkin tärkeää, että asiakas pystyy seuraamaan etenemistä, mutta myös tarkentamaan vaatimuksia ja muuttamaan tarvittaessa priorisointia.

Meillä projektin lähtökohtana on aina avoin ja runsas kommunikointi, jotta kaikki osapuolet tietävät, mitä ollaan kulloinkin tekemässä ja miksi.

Design-projekti

Design-projekti

Design-projektissa suunnitellaan uuden ohjelmiston käyttöliittymää, tarkennetaan ohjelmiston vaatimuksia ja täsmennetään käyttötapauksia. Se antaakin hyvän lähtökohdan varsinaisen ohjelmiston toteuttamiseen. Design-projekti on yleensä lyhyehkö, noin kuukauden kestävä pyrähdys.

Miksi hankkisimme design-projektin?

Projekti on hyvä lähtökohta, koska se on laajuudeltaan pieni ja koska mikä tahansa ohjelmisto tarvitsee yleensä käyttöliittymän. Projektin lopputuloksena syntyy käyttöliittymäkuvat selostuksineen ja design-projektin tuloksia voidaan hyödyntää usein täysimääräisesti varsinaisessa ohjelmistokehitystyössä.

Toiminnallinen prototyyppi

Toiminnallinen prototyyppi

Toiminnallinen prototyyppi muistuttaa ohjelmistoa, eli sitä voi klikkailla ja siinä voidaan käsitellä siirtymiä näkymästä toiseen. Oikeasti taustalta kuitenkin puuttuu varsinainen toimintalogiikka, eli prototyyppi on ikään kuin interaktiivinen kuva.

Milloin toiminnallinen prototyyppi kannattaa tehdä?

Silloin, kun halutaan pivotoida tai kokeilla nopeasti jotakin tuoteideaa ja hakea siihen palautetta, on toiminnallinen prototyyppi oiva valinta. Prototyypillä voidaan hahmotella varsinaista ohjelmistoa ja käyttöliittymän toimivuutta voidaan käydä testaamassa loppukäyttäjillä.

Toisaalta toiminnallisella prototyypillä voidaan konkretisoida tuoteideoita ennen niiden varsinaista kehittämistä.

Progressive Web Application -puhelinsovellus

Puhelinsovellus Progressive Web Application

Progressive Web Application (eli lyhyesti PWA) on web-selaimessa toimiva sovellus. PWA:n etuja perinteisiin ns. natiivisovelluksiin verrattuna on PWA:n kustannustehokkuus, laitteistoriippumattomuus ja helppo päivitettävyys.

Mihin se sopii?

Silloin kun tarkoituksena on luoda äppi, eli puhelinsovellus, on Toinen veli Oy:n PWA-projekti oiva valinta.

MVP Minimum Viable Product -projekti

MVP eli Minimum Viable Product -ohjelmisto

Minimum Viable Product tarkoittaa sellaista ohjelmistoa, joka toteuttaa ainoastaan kaikkein kriittisimmät toiminnot. Se tehdään samalla tavalla kuin mikä tahansa muukin sovellus, mutta sen laajuus rajataan koskemaan vain kaikkein tärkeimpiä toiminnallisuuksia.

Miksi MVP-ohjelmisto?

MVP-projekti sopii tilanteisiin, joissa halutaan nopeasti ohjelmisto markkinoille ja käyttöön, vaikka siinä ei ihan kaikkia ominaisuuksia vielä olisikaan. MVP:n jälkeen voidaan kerätä asiakaspalautetta ja aloittaa uusi kehitysprojekti palautteen ja roadmapin mukaisesti.

Avaimet käteen -projekti

Avaimet käteen -projekti

Avaimet käteen -toteutus sisältää kaiken mitä ohjelmistokehityksessä tarvitaan. Rakennuspalikoina toimivat käyttökokemus-, käyttöliittymä- ja arkkitehtuurisuunnittelu sekä tietenkinen varsinainen ohjelmistokehitys ja testaus.

Mihin se sopii?

Avaimet käteen -toteutuksessa asiakkaalla on jo pitkälti määritellyt toiminnallisuudet ja rajaukset tiedossaan, mutta tekninen toteuttaja puuttuu. Me teemme näiden pohjalta roadmapin ja toteutamme ohjelmiston, joka voidaan viedä tuotantoon ja asiakkaiden käyttöön.